«Θέληση μόνο να έχει κανείς, μυαλό και επιμέλεια
και μπορεί να αλλάξει την μπλούζα του μεροκαματιάρη
με την τήβεννο του ακαδημαϊκού»
(Παπανούτσος, 1965)


Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013

"Ο Εκπαιδευτικός και τα καθήκοντά του"Πηγή εικόνας: www.instep-online.ch
[ Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι πολύπλευρος. Δεν πρόκειται απλώς για τη διεκπεραίωση του προγράμματος σπουδών με την παράδοση της διδακτικής ύλης. ]
Ο εκπαιδευτικός συμβάλλει τόσο στην ανατροφή, όσο και στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Αποτελεί πρότυπο και μπορεί να επηρεάσει την κοινωνική συμπεριφορά των μαθητών του, να μεταδώσει αξίες και να προωθήσει τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ τους. Μέσα σε μια ομάδα, είναι υποχρέωσή του να δημιουργήσει μια θετική ατμόσφαιρα, ώστε να βοηθήσει στην αυτόνομη μάθηση και να ενθαρρύνει τους μαθητές να αναπτύξουν ανεξάρτητη σκέψη. Επιπλέον, ένας εκπαιδευτικός είναι πάντα ένα άτομο εμπιστοσύνης για τους μαθητές του, μπορεί να τους βοηθήσει με τα προσωπικά ή σχολικά τους προβλήματα και να τους παρέχει την κατάλληλη εκπαιδευτική βοήθεια και γενικότερη υποστήριξη. Εκτός αυτού, θα πρέπει να μπορεί να αναγνωρίσει και να αντιμετωπίσει, πιθανώς, μαθησιακές δυσκολίες ή κάποιας μορφής διαταραχές συμπεριφοράς.
Πηγή εικόνας: www.instep-online.ch
Στα καθήκοντά του, περιλαμβάνονται και οι συζητήσεις με τους γονείς και το υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό για την εξεύρεση λύσεων για περιπτώσεις προβλημάτων που ελλοχεύουν στο σχολείο. Επίσης, η καθημερινότητά του περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε σεμινάρια και επιμορφωτικά προγράμματα, καθώς και την οργάνωση και τη συνοδεία των σχολικών εκδρομών. [...] Προϋποθέσεις για το επάγγελμα (λειτούργημα) αυτό, εκτός από εκπαιδευτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, είναι απαραίτητη η ψυχική δύναμη και ισορροπία, καθώς οι εκπαιδευτικοί έχουν μεγάλη ευθύνη απέναντι στους μαθητές τους γενικότερα.
       Πηγή:
Μετάφραση: Νίκος Μητρούσης
 

Τρίτη, 16 Απριλίου 2013

"Πώς διακρίνεται η Δυσλεξία στα Γερμανικά"του Νίκου Μητρούση

Τυπικά χαρακτηριστικά της δυσλεξίας στη γερμανική γλώσσα:Ο μαθητής μπερδεύει γράμματα, που μοιάζουν μεταξύ τους,
  τόσο κατά τη γραφή, όσο και κατά την ανάγνωση: όπως π.χ. b/d ή a/o,

δεν αντιλαμβάνεται τη χρήση μικρών (πεζών) και κεφαλαίων γραμμάτων:
  όπως πχ. der hund, die MaRmeLAde,

• γράφει λανθασμένα τις καταλήξεις των λέξεων που ακούει,

• παραλείπει τις καταλήξεις των λέξεων κατά την ανάγνωσή τους,

παραλείπει διπλά ή άηχα γράμματα: π.χ. mussten, geht,

μπερδεύει τη σειρά των γραμμάτων μέσα σε μία λέξη: π.χ.farehn,

οι εκθέσεις του συχνά είναι μονότονες και σύντομες,

δε χρωματίζει τη φωνή του όταν διαβάζει ή όταν μιλάει,

λόγω της δυσκολίας που έχει στην ανάγνωση αποφεύγει τα βιβλία,

ο μαθητής ενδιαφέρεται κυρίως για εικόνες, Comic ή TV.

Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

"Δυσλεξία και Ξένες Γλώσσες"του Νίκου Μητρούση

[ Η Δυσλεξία ως όρος προσπαθεί να περιγράψει τις μαθησιακές δυσκολίες ενός ατόμου στην κατάκτηση των δεξιοτήτων της ανάγνωσης, της γραφής και της ορθογραφίας ]

 Τα δυσλεξικά άτομα παρουσιάζουν μια μεγάλη ποικιλία στην κλινική τους εικόνα, οπότε έχουμε ένα πολύπλοκο σύνδρομο, στο οποίο εμπλέκονται διάφοροι επιστημονικοί κλάδοι, όπως η ιατρική, η παιδαγωγική, η ψυχολογία και η νευρολογία. Επιστημονικοί κλάδοι, που προσεγγίζουν το πρόβλημα ο καθένας από τη δική του σκοπιά και θεώρηση, με αποτέλεσμα να μη μπορούμε να δώσουμε έναν ακριβή ορισμό ή αιτιολογία για τη Δυσλεξία.
Η Δυσλεξία, σύμφωνα με γενετικές έρευνες, καταδεικνύεται ως κληρονομήσιμη και οικογενειακή. Δε δημιουργείται και δεν παρουσιάζεται ξαφνικά  σε κάποια ηλικία (εκτός αν εμφανιστεί μετά από κάποιο τραυματισμό, οπότε θα μιλάμε για επίκτητη δυσλεξία), ούτε εξαφανίζεται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Αντιμετωπίζεται δε, με εξατομικευμένα προγράμματα από κατάλληλα καταρτισμένους εκπαιδευτικούς.
Η διδασκαλία μίας ή και δύο ξένων γλωσσών σε μαθητές με Δυσλεξία  είναι εφικτή, αρκεί να πραγματοποιείται από εξειδικευμένα στις ειδικές μαθησιακές ανάγκες άτομα. Σίγουρα τα προβλήματα που εμφανίζονται στη μητρική γλώσσα (π.χ. αντικατοπτρισμός, παράλειψη ή πρόσθεση γραμμάτων, τόσο στη γραφή όσο και στην ανάγνωση) δυσκολεύουν την εκμάθησή των ξένων γλωσσών, αν και δε μεταφέρονται πάντα αυτούσια από τη μια γλώσσα στην άλλη. Σημαντικό ρόλο παίζει και η επιλογή της ξένης γλώσσας.
 [ H γερμανική γλώσσα επομένως, εν συγκρίσει με την αγγλική, θεωρείται σίγουρα πιο εύκολη για την εκμάθηση της από άτομα με Δυσλεξία ]
Όπως είναι γνωστό, τα Αγγλικά ανήκουν στην πιο δύσκολη κατηγορία για την εκμάθησή τους από δυσλεξικά άτομα. Αυτό οφείλεται στο ότι η αγγλική γλώσσα είναι μια μη φωνητική γλώσσα (άλλα γράφουμε και άλλα διαβάζουμε). Στη γερμανική γλώσσα αντίθετα, υπάρχει στενή αντιστοιχία μεταξύ ήχων και γραμμάτων, προφορικού και γραπτού λόγου δηλαδή. Στα Γερμανικά ένα φωνήεν αναπαριστά έναν και μόνο ήχο, ενώ η μοναδική δυσκολία φαίνεται να είναι η εκάστοτε παρατεταμένη προφορά τους, η οποία όμως αντιμετωπίζεται με τη χρήση βασικών κανόνων.

Βιβλιογραφία:
-    Πόρποδας, Κ. Δ. (1997). Δυσλεξία: Η ειδική Διαταραχή του Γραπτού Λόγου. Αθήνα: Έκδοση του συγγραφέα.
-    Στασινός, Δ.Π. (1999). Δυσλεξία και σχολείο. Αθήνα: Gutenberg.
-    Janikova, Vera (2009). Was kann den Kindern mit Lernschwierigkeiten ihr Deutschlernen leichter machen. Germanistische Studien zur Sprache, Literatur und Didaktik II. Presov: Masaryk University.
-    www.dyslexia.gr (Απρίλιος 2013)